ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงณัฐปภัสร์ ศรีขำกุล ชั้น ป.4/1 ได้รับรางวัลชนะเลิศ แซมป์ over all วิ่งระยะทาง 10 กิโลเมตร ทำเวลา 40.56 นาที ในงาน RUN FOR HEART PARALYMPIC THAI SUB1 CHALLENGE เป็นการวิ่งเพื่อการกุศลหารายได้มอบให้มูลนิธิคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทย
วันอาทิตย์ ที่ 2 ตุลาคม 2565 ณ สวนพุทธมณฑล จังหวัด นครปฐม

>> คลิกดูรูปภาพ <<

ข้อมูลโรงเรียน

การบริหารงานโรงเรียน

เครือข่ายผู้ปกครอง

มุมความรู้

>> ประวัติโรงเรียน >> ฝ่ายวิชาการ >> ปฐมวัย >> อาหารจันท์
>> วิสัยทัศน์และพันธกิจ >> ฝ่ายส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม อภิบาล และแพร่ธรรม >> ประถมศึกษา >> สถานที่ท่องเที่ยวจันทบุรี
>> โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน >> ฝ่ายกิจการนักเรียน >> มัธยมศึกษา >> พลอยเมืองจันท์
>> คณะกรรมการบริหารงานโรงเรียน >> ฝ่ายธุรการและการเงิน
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
เว็บไซต์ภายใน
>> คณะกรรมการโรงเรียน
>> ฝ่ายบุคลากร
>> ณะรักกางเขน แห่งจันทบุรี >> งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
>> เครื่องแบบนักเรียน >> ฝ่่ายบริหารงานทั่วไป >> ภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย
>> เว็บไซต์โรงเรียนอนุบาล
>> การพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม   >> สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
>> ระบบ Mas School
>> แหล่งเรียนรู้และห้องประกอบการ   >> สำนักงานารศึกษาขั้นพื้นฐาน >>ไฟล์ server