นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ขอนำเสนอรณรงค์การทิ้งขยะลงถัง เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ผ่านละคร เรื่อง "The little hero of the sea"