โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์

เครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์

เครื่องแบบชุดนักเรียนระดับชั้นอนุบาลเครื่องแบบชุดพละระดับชั้นอนุบาลเครื่องแบบชุดนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3เครื่องแบบชุดพละระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3เครื่องแบบชุดลูกเสือระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3เครื่องแบบชุดนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6เครื่องแบบชุดพละระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6เครื่องแบบชุดลูกเสือระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6เครื่องแบบชุดนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3เครื่องแบบชุดพละระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3เครื่องแบบชุดลูกเสือระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3เครื่องแบบชุดนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6เครื่องแบบชุดพละระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6เครื่องแบบชุดนักศึกษาวิชาทหารเครื่องแบบชุดนักเรียนห้องเรียน GIFTED 

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์

ติดต่อเรา

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ จันทบุรี
108 หมู่ 5 ต.จันทนิมิต อ.เมือง
จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 0-3931-1038  
โทรสาร : 0-3931-1575
  • nokstee@hotmail.com
  •