ชื่อทั่วไป : โซ่ทองคำ

ชื่อสามัญ : Golden Chain, Golden Rain

ชือวิทยาศาสตร์ : Lophanthera lactescens Ducke

วงศ์ : MALPIGHIACEAE

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :

ต้น ไม้ยืนต้น สูงได้ถึง 5 เมตร แตกกิ่งก้านเป็นพุ่มแน่น ลำต้นสีน้ำตาลเข้ม
ใบ ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปรีแกมรูปขอบขนาน ปลายและโคนแหลม สีเขียวสด แผ่นใบค่อนข้างหนา
ดอก ออกดอกเป็นช่อ ตามซอกใบใกล้ปลายยอด ช่อยาว ดอกจำนวนมากเรียงชิดกันเป็นระเบียบ ดอกสีเหลือง กลีบเลี้ยง 5 กลีบ รูปใบหอก มีขนสีน้ำตาลปกคลุม กลีบดอก 5 กลีบ แยกกันชัดเจน รูปไข่ ปลายมน สีเหลืองสด ดอกบานไม่พร้อมกัน ฤดูกาลออกดอกตลอดทั้งปี