ชื่อทั่วไป : พุดเศรษฐีสยาม

ชื่อสามัญ : Sanango, Uchu Sanango, Shiric Sanago

ชือวิทยาศาสตร์ : Tabernaemontana sananho, Bonafousia sanango

วงศ์ : APOCYNACEAE

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :

เป็นไม้พุ่มขนาดกลาง ทรงพุ่มแน่นทึบ แตกกิ่งก้านสาขาไม่ค่อยเป็นระเบียบ สูงได้ถึง 5-10 ม.

ฤดูการออกดอก :

ออกดอกตลอดปี (ออกดอกมากตั้งแต่ปลายฤดูฝน – ฤดูหนาว)

การขยายพันธุ์ :

นิยมขยายพันธุ์ด้วยการเสียบยอด โดยใช้พันธุ์ไม้ตระกูลเดียวกันกับพุด เช่น พุดกุหลาบ พุดจีบ เป็นต้นตอ