ทีมนักกีฬาว่ายน้ำโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ที่ได้รับเหรียญรางวัลในการเข้าแข่งขันว่ายน้ำชิงแชมป์จังหวัดจันทบุรีประจำปี 2561 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ณ สระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ดังนี้ 1. นายทรัพย์ษิณ เชิดเมืองปัก ชั้น ม.5/1 *เหรียญทอง ฟรีสไตล์ 200 เมตร **เหรียญเงิน เดี่ยวผสม 400 เมตร กรรเชียง 50 เมตร ***เหรียญทองแดง ผีเสื้อ 200 เมตร 2. นายธเนศ พิศวง ชั้น ม.4/6 *เหรียญเงิน ผีเสื้อ 200 เมตร **เหรียญทองแดง เดี่ยวผสม 400 เมตร ***เหรียญทองแดง กบ100 เมตร **** เหรียญทองแดง กรรเชียง 50 เมตร และ ****เหรียญทองแดง ฟรีสไตล์ 200 เมตร 3. นายมนัสวี ปรากฏ ชั้น ม.4/2 เหรียญทอง กรรเชียง 50 เมตร 4. นางสาวประธมาพร พลคิด ชั้น ม.4/5 * เหรียญเงิน กรรเชียง 50 เมตร **เหรียญเงิน ผีเสื้อ 200 เมตร *** เหรียญทองแดง ฟรีสไตล์ 200 เมตร 5. นางสาวพิชญาภา ทันสมัย ชั้น ม.3/2 * เหรียญทอง เดี่ยวผสม 400 เมตร **เหรียญทอง กรรเชียง 50 เมตร