โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
STREEMANDAPITAK  SCHOOLหลักสูตร MEP(Mini English Program)

ห้องเรียนหลักสูตรการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ เปิดสอนในระดับชั้นอนุบาล 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

โครงสร้างหลักสูตรในการจัดการเรียนการสอนในแต่ละระดับชั้น

 

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
ติดต่อเรา
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ จันทบุรี
108 หมู่ 5 ต.จันทนิมิต อ.เมือง
จ.จันทบุรี 22000
  • 0-3931-1038
  • sm_school@hotmail.com