******จากการจัดอันดับโรงเรียนในภาคตะวันออก 2561 
    (ประจำปีการศึกษา 2560) โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์จัดอยู่ในลำดับที่ 32

  • ประกาศ !!!  สอบปลายเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 นักเรียนระดับชั้น
        ป.1-ม.6  วันที่ 1-4 ตุลาคม 2561
  • ประกาศ !!!  สอบปลายเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 นักเรียนระดับปฐมวัย 
        วันที่ 3-4 ตุลาคม 2561
  • สอบแทรมบิทภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ทุกระดับชั้น
        ในวันที่ 5 ตุลาคม 2561