******  • ประกาศ !!!  รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2562 
    ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป 
  • ประกาศ !!!  ประชาสัมพันธ์ถึงศิษย์เก่า ผู้ปกครอง และผู้ที่สนใจมามีส่วนร่วมกับการฉลองครบรอบ 70  ปี ของการก่อตั้งโรงเรียน สามารถสั่งซื้อเสื้อเป็นที่ระลึก 70 ปีสตรีมารดาฯ ได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ โทร 039- 311038