คลิ๊กเพื่อย้อนกลับ
ประกาศ!!! การคัดเลือกเข้าศึกษาต่อโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ประจำปีการศึกษา 2562

 ประกาศ!!! การคัดเลือกเข้าศึกษาต่อโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ประจำปีการศึกษา 2562  สอบเมื่อวันที่ 6 เมษายน 2562 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

หมายเหตุ!!! นักเรียนที่มีรายชื่อให้มามอบตัวและลงทะเบียน

ในวันอังคารที่ 9 เมษายน 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30-15.00 น.  !!!!! ใหม่ !!!!!

Download