คลิ๊กเพื่อย้อนกลับ
การบ้านช่วงปิดเทอม ของนักเรียนปีการศึกษา 2563

มอบหมายการบ้านให้นักเรียนทำ >> ระหว่างวันที่ 10 มีนาคม 63 - วันที่ 14 พฤษภาคม 63

 

1. กิจกรรม เสริมทักษะการเรียนระหว่างปิดภาคเรียน

 

2. บันทึกจิตอาสาด้วยรักและเต็มใจของนักเรียน (ไฟล์ .pdf ) , (ไฟล์ .docx)