คลิ๊กเพื่อย้อนกลับ
รร สตรีมารดาพิทักษ์ ได้คะแนนรวมหญิงรุ่น16-18ปี อันดับ2 ครับ

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ได้ทำการส่งนักกีฬาว่ายน้ำ เข้าร่วมแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลาง ประจำปี2562 ระหว่างวันที่3-7มิถุนายน 2562 ณ สระว่ายน้ำวิสุทธารมณ์ กรมพละศึกษา
ส่งนักกีฬาแข่งขันทั้งสิ้น 6คน เป็นนักกีฬาชาย3คน หญิง3คน ได้แก่
1.นายธเนศ พิศวง ม.6/6
2.เด็กชายปุริมพัฒน์ ดวงแก้ว ม.2/6
3.เด็กชายพิเชษฐ สุขสว่าง ม.1/6
4.นางสาวประธมาพร พลคิด ม.6/5
5.นางสาวพิชญาภัค ทันสมัย ม.5/2
6.นางสาวพิชญาภา ทันสมัน ม.5/2

นักกีฬาได้รับรางวัลดังนี้
1.นางสาวประธมาพร พลคิด
-เหรียญทอง กบ50เมตร
-เหรียญทอง กบ100เมตร
-เหรียญทอง กบ200เมตร

2.นางสาวพิชญาภัค ทันสมัย
-เหรียญเงินฟรีสไตล์ 50เมตร
-เหรียญเงินฟรีสไตล์ 100เมตร
-เหรียนเงินฟรีสไตล์ 200เมตร

3.นางสาวพิชญาภา ทันสมัย
-เหรียญเงิน เดี่ยวผสม200เมตร

รวมทั้งหมด 7เหรียญ 
3เหรียญทอง     
4เหรียญเงิน

>>ดูรูปภาพ ที่นี่<<