ระบบสารสนเทศในโรงเรียน

ข้อมูลนักเรียน
ฝ่ายทะเบียน
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
ฝ่ายงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
งานเศรษฐกิจพอเพียง
ฝ่ายงานเศรษฐกิจพอเพียง
งานโรงเรียนคุณธรรม
ฝ่ายงานโรงเรียนคุณธรรม
งานประกันคุณภาพภายในโรงเรียน
ฝ่ายงานประกันคุณภาพ
อาคารและสถานที่
ฝ่ายอาคารและสถานที่
วิชาการ
ฝ่ายวิชาการ

โรงเรียนในเครือ

อัลบั้มรูปภาพ

ดูอัลบั้มหั้งหมด

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 ร่วมงานกฐินพระราชทาน

ดูรูปภาพ>>>

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 จัดสถานที่ ทีวัดไผ่ล้อม

ดูรูปภาพ>>>

คณะครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เตรียมจัดสถานในศาลาราชจันท กวี วัดไผ่ล้อม

ดูรูปภาพ>>>

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 คณะครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เตรียมจัดสถานในศาลาราชจันท กวี วัดไผ่ล้อม

ดูรูปภาพ>>>

วันที่ 28 ตุลาคม 2565 ประชุมผู้บริหา รร.เอกชนจันทบุรี

ดูรูปภาพ>>>

วันที่ 13 ตุลาคม 2565 น้อมรำลึกถึง ร.9

ดูรูปภาพ>>>