โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์หลักสูตร MEP(Mini English Program)

ห้องเรียนหลักสูตรการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ เปิดสอนในระดับชั้นอนุบาล 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

โครงสร้างหลักสูตรในการจัดการเรียนการสอนในแต่ละระดับชั้น

 

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์

ติดต่อเรา

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ จันทบุรี
108 หมู่ 5 ต.จันทนิมิต อ.เมือง
จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 0-3931-1038  
โทรสาร : 0-3931-1575
  • nokstee@hotmail.com
  •