ประกาศ!! รายชื่อนักเรียนป.1 - ม.6 ประจำปีการศึกษา 2562 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์

ประกาศ!! รายชื่อนักเรียนป.1 - ม.6  ประจำปีการศึกษา 2562 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ...

อ่านต่อ

ประกาศ!! โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ เปิดภาคเรียนที่่ 1/2562

ประกาศ!! โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ เปิดภาคเรียนที่่ 1/2562...

อ่านต่อ

ประกาศ !! ลงทะเบียนระดับชั้นอนุบาล - มัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่อาคาร SANCTA MARIA

ลงทะเบียนระดับชั้นอนุบาล - มัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่อาคาร SANCTA MARIA...

อ่านต่อ

ประกาศ!!! การคัดเลือกเข้าศึกษาต่อโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ประจำปีการศึกษา2562 ...

อ่านต่อ

รร สตรีมารดาพิทักษ์ ได้คะแนนรวมหญิงรุ่น16-18ปี อันดับ2 ครับ

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ได้ทำการส่งนักกีฬาว่ายน้ำ เข้าร่วมแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลาง ประจำปี256...

อ่านต่อ

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ขอนำเสนอรณรงค์การทิ้งขยะลงถัง

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ขอนำเสนอรณรงค์การทิ้งขยะลงถัง เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ผ่านละ...

อ่านต่อ

วีดีทัศน์โครงงานคุณธรรม เรื่อง เดินเป็นแถวชิดขวา

วีดีทัศน์โครงงานคุณธรรม เรื่อง เดินเป็นแถวชิดขวา คุณธรรมเป้าหมาย มีระเบียบวินัย...

อ่านต่อ

คนเปลี่ยนโลก รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ

คลิบวีดีโอ ** รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ** โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ หัวข้อ "ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก" จากกรม...

อ่านต่อ

THAMBRIT CONTEST ชั้น ป.5

THAMBRIT CONTEST ชั้น ป.5...

อ่านต่อ

THAMBRIT CONTEST ชั้นอนุบาล 1

THAMBRIT CONTEST ชั้นอนุบาล 1 ...

อ่านต่อ