เดือน พฤษภาคม 2558
21 - มิสซาเปิดปีการศึกษา 2558

23 - หัวหน้าสายชั้นรับเอกสาร ปพ.5

24 - รับศีลกำลัง
25 - ส่งแฟ้มพัฒนางาน เตรียมรับการประเมินภายใน

26 - พิธีเปิดโครงการ D.A.R.E

28 - 29 - คณะศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง จากจังหวัดระยอง และจังหวัดตรัง
29 - กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก

เดือน มิถุนายน 2558
1 - หยุดเรียนวันวิสาขบูชา
8-12 - กิจกรรมระลึกถึงพระสังฆราชลัมแบรต์ เดอ ลาม็อต
12 - พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสระลึกถึงวันมรณภาพของพระคุณเจ้าลัมแบรต์
15 - วันไข้เลือดออกอาเซียน
15-19 - สัปดาห์ป้องกันไข้เลือดออก / ค่ายนักเรียนแกนนำเศรษฐกิจพอเพียง
18 - พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2558
22 - ส่งสื่อการสอน ครั้งที่1
22-26 - สัปดาห์รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด และวันสุนทรภู่

 
รายชื่อนักเรียน ป.1 - ม.4 ประจำปีการศึกษา 2558
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

 
- ด้านวิชาการ
- ฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรม
- ฝ่ายกิจการนักเรียน
- ฝ่ายธุรการและการเงิน
- ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
- ฝ่ายกิจการพิเศษ

- รายงานประจำปี
- จำนวนบุคลากร
- จำนวนนักเรียน
- ทำเนียบรุ่น
- ดาวน์โหลดเอกสาร
- วีดีโอโรงเรียน

 
- ข้อสอบธรรมศึกษา
- วิดีโอโตไปไม่โกง
- Readthailand
 
 
 
 
 

 
 
 
| เหรียญทอง การแข่งขันคำคมระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64
| My Idol นางสาวชวนา สุทธินราธร
| ผลสอบเข้ามหาวิทยาลัย ระบบรับตรง และโควต้า
| นักเรียนที่มีผลคะแนนการทดสอบ O-Net เต็ม 100 คะแนน
| ผลการสอบในระบบรับตรง และระบบโควตา ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที 6 ปีการศึกษา 2557
| รางวัลชนะเลิศ งานเปิดบ้านวิชาชีพ "อาชีวะออมสินปริทรรศน์"
| ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
| ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า
| รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 การแข่งขันครอสเวิร์ดเกม ชิงแชมป์ภาคตะวันออกและภาคกลาง ครั้งที่ 14
| นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก (World Environment Day)
|
พิธีให้โอวาสและรับน้องมใหม่นักเรียนวงโยธวาทิต ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2558 
| "ฝันให้ไกล ไปให้ถึง" ความสำเร็จของบัณฑิตน้อย ครั้งที่ 7
| พิธีแสดงมุทิตาจิตแค่ครู
| กิจกรรมวันเด็ก
| OPEN HOUSE 2014 Grade 3- Grade 12
| OPEN HOUSE 2014 Kinder 1 - Grade 2
| กิจกรรมวันพ่อ
| กิจกรรมบริจาคโลหิต
| สืบสานประเพณีลอยกระทง
| สตรีมารดาฯ เกมส์
| Ready to AEC Be Happy in Speaking English
| ซิสเตอร์ ดร.ลำยงค์ อุ้นวุ้น ผู้อำนวยการเป็นกรรมการคัดกรอง Best Practices
| อบรมเชิงปฏฺบัติการเรื่อง การจัดการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
| อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องเป้าหมายและกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นการไตร่ตรอง
| ขอแสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้รับรางวัล 1 แสนครูดี ประจำปี 2556
| คณะผู้บริหารและคณะครูทัศนศึกษาและศึกษาดูงาน โครงการหลวงดอยอ่างขาง
| คณะผู้บริหารและครูแกนนำการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นการไตร่ตรอง รุ่นที่ 2
| อบรมเชิงปฏิบัติการวัดผลประเมินผลเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
| คณะผู้บริหารและครูแกนนำการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นการไตร่ตรอง
| อบรมเรื่อง ฟื้นฟูจิตใจครูคาทอลิกด้วยพระวาจาของพระเจ้า
|

วงโยธวาทิต รับสมัครนักเรียนที่มีความสามารถด้าน ดนตรี ขับร้อง และอื่นๆ ที่สนใจในดนตรีเข้าร่วมวง