โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์


รูปภาพกิจกรรมโรงเรียน

ดูทั้งหมด • กิจกรรมวันวิชาการอนุบาล 
  S.M. STEM TO STEAM & Project Learning

  เพิ่มเติม

 • กิจกรรมวันวิชาการ S.M. STEM TO STEAM

  เพิ่มเติม

 • ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวโสภิตา
  ได้รับทุนเศรษฐกิจพอเพียง

  เพิ่มเติม

 • ขอแสดงความยินดีกับทีมคนเก่ง

  เพิ่มเติมโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์

ติดต่อเรา

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ จันทบุรี
108 หมู่ 5 ต.จันทนิมิต อ.เมือง
จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 0-3931-1038  
โทรสาร : 0-3931-1575
 • nokstee@hotmail.com
 •